De Loonse en Drunense Duinen

Met je eigen paard of met een paard van de manege (alleen lesklanten) kun je in de Loonse en Drunense Duinen schitterende ritten maken. Het gebied bestaat uit ongeveer 3.500 hectare ongerepte natuur met aangegeven ruiterpaden. Door het stuifzand mag vrij gereden worden.

Nationaal Park in oprichting.
De Loonse en Drunense Duinen, het landgoed Plantloon en De Brand zijn, samen met enkele omliggende cultuur- en bosgronden in juni 1994 als Nationaal Park in oprichting De Loonse en Drunense Duinen ingesteld. Dit omdat ze een aantrekkelijk, bijzonder en uniek natuurgebied vormen die als eenheid beschermt en ontwikkeld dient te worden. Ongeveer een derde van het gebied bestaat uit stuifzanden deze zijn voor zowel Nederland als Europa zeldzaam en bijzonder waardevol.Het is het grootste stuifzandgebied van Europa. De rest van het gebied is begroeid met bossen en struiken

Ontstaan van het landschap
Het landschap De Loonse en Drunense Duinen is opgebouwd uit oude en jonge dekzanden die hier in de midden- en eindperiode van de IJstijd zijn afgezet. Nadat de bodem tot rust kwam gingen er planten groeien. Op de hogere zandgronden vestigden zich – dankzij het regenrijke klimaat- bos, met zomereiken en berken. In de lager gelegen delen kwamen ook allerlei andere plantensoorten voor. Als je nu kijkt zie je dat het oorspronkelijke berken-eikenbos bijna geheel is verdwenen. Op sommige plaatsen is zelfs helemaal geen begroeiing meer. Doordat de mens de natuur zwaarder exploiteerde (landbouw, ontginningen) dan de voedselarme en kwetsbare gronden konden hebben, zijn de donkere bodemlaag en daarmee het plantendek verdwenen en is het oorspronkelijke dekzand na duizenden jaren weer aan de oppervlakte verschenen.